Son dönemde Türkiye’de artan döviz kuru ve vergi oranları nedeniyle birçok kişi, yurt dışından telefon almayı tercih etmeye başladı. Bu durum, telefonların Türkiye fiyatları ile yurtdışı fiyatları arasında yaklaşık yarı yarıya bir fiyat farkı oluşmasına sebep oldu. Bu avantajlı durumda, birçok tüketici istedikleri telefonu daha karlı bir şekilde satın alma imkanı buldu. Ancak, son gelişmelerle birlikte durum değişti.

Telefonlarda pasaport (IMEI) kayıt ücretine 14 bin TL zam yapıldı!

Yeni Resmi Gazete kararına göre, telefonlarda pasaport kayıt (IMEI) ücretine büyük bir zam geldi. Önceden, yurtdışından alınan bir telefonu Türkiye’de kullanabilmek için cihazın kendi pasaportunuz üzerine kaydedilmesi gerekiyor ve bu işlem için 6 bin TL ödeme yapılıyordu.

Ancak, son açıklamaya göre pasaport kayıt ücretleri 20 bin TL’ye çıkarıldı. Bu durum, yurt dışından telefon getirme avantajını azaltacak ve tüketicilerin tercihlerini yeniden gözden geçirmelerine neden olacak.

Bir telefonun Türkiye’de pasaport kaydının olmaması durumunda, cihaz sadece 120 gün boyunca kullanılabiliyor. Bu sürenin sonunda ise cihazın şebekelerle bağlantısı kesiliyor ve arama, SMS gibi şebeke gerektiren özellikler kullanılamıyor.

Dolayısıyla, tüketicilerin kendi pasaportları üzerine kayıt ettirmeleri gerekiyor. Ancak, artan pasaport kayıt ücreti bu işlemi daha maliyetli hale getirecek ve tüketicilerin telefon alırken daha dikkatli bir şekilde değerlendirme yapmalarını sağlayacak.

Resmi Gazete’de alınan karar:

Karar Sayısı: 7344

Ekli “492 Sayılı Harçlar Kanununa Bağlı Tarifelerde Yer Alan Maktu Harç Tutarının Yeniden Belirlenmesine Dair Karar”ın yürürlüğe konulmasına, 492 sayılı Harçlar Kanununun mükerrer 138 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.

492 SAYILI HARÇLAR KANUNUNA BAĞLI TARİFELERDE YER ALAN MAKTU HARÇ TUTARLARININ YENİDEN BELİRLENMESİNE DAİR KARARLAR

Madde 1- (1) 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı, (9) sayılı tarifenin “II-Sürücü belgesi harçları” başlıklı bölümü hariç olmak üzere, tarifelerde yer alan ve 2023 yılında uygulanan maktu harç tutarları (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) yüzde 50 oranında arttırılmış, alınan Kanuna bağlı (8) sayılı tarifenin “VIII-Yolcu beraberinde getirilen telefon kullanım izin harcı” başlıklı bölümünün (1) numaralı fıkrasında yer alan harç tutarı 20 bin TL olarak yeniden belirlenmiştir.

Madde 2- (1) Bu Karar yayımı tarihini izleyen gün yürürlüğe girer.

Madde 3- (1) Bu Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

SHIFTDELETE.NET