Bingöl'de İl Müftülüğü ve İl Göç İderasi Müdürlüğüne 14 geçici personel alınacağı bildirildi.

İŞKUR Bingöl İl Müdürlüğünden Toplum Yararına Programlar (TYP) hakkında yapılan duyuruda,      İŞKUR  ile İl Göç İdaresi Müdürlüğüne 5 ve İl Müftülüğüne 9 kişi olmak üzere  toplam 14 kişiye yönelik TYP düzenlendiği belirtildi.

TYP için katılımcı başvurularının 29.01.2024-02.02.2024 tarihleri arasında yapılacağı ifade edilen açıklamada, başvuru için katılımcı şartları ise şöyle belirtildi.:

"Katılımcı şartları
a.    Kuruma kayıtlı işsiz olmak 
b.    18 yaşını tamamlamış olmak 
c.    Emekli ve malul aylığı almamak
d.    Öğrenci olmamak (açık lise, açık öğretim öğrencileri hariç); 
e.    Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine göre (ADNKS) aynı adreste ikamet eden kişilerden yalnızca biri katılabilir.
f.    Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine (ADNKS) göre aynı adreste oturanların, programa başvuru yapılan tarih dikkate alınarak ulaşılabilen en yakın döneme ait gelir getirici bir işte çalışma sonucu elde ettikleri toplam kazançlarının asgari ücret tespit komisyonu tarafından belirlenen net asgari ücretin birbuçuk katını (25.503,00 TL ) aşması halinde söz konusu adreste oturan kişiler TYP’ye katılamaz.
g.    TYP ilanında belirtilen şartları taşımayan ya da TYP’nin aksamasına ve başarısız olmasına sebep olabilecek olan başvurular geçersiz sayılır.  Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olan kişiler TYP’ye katılamaz. Güvenlik sorgusu sonucu olumsuz çıkanlar programa başlamış olsalar dahi çıkarılırlar.
h.    Katılımcılar, 07 Şubat 2024 tarihinde  % 100 noter kurası ile belirlenecektir."