Bingöl Aile ve Sosyal Hizmetler bünyesinde, Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamında 60 kişi 6 ay süreyle işe alınacak.

Valikten yapılan açıklama, şöyle:

"TOPLUM YARARINA PROGRAMLAR (TYP) HAKKINDA DUYURU

İŞKUR ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü arasında 60 kişiye yönelik olarak afet durumunun etkilerinin giderilmesi kapsamında kamu hizmetlerinin desteklenmesi maksadıyla il genelinde, kamu kurum ve kuruluşlarında çalıştırılmak üzere düzenlenecek Toplum Yararına Programlar (TYP) için katılımcı başvuruları 21.02.2023 – 25.02.2023 tarihleri arasında yapılacaktır. Başvuru için Katılımcı Şartları aşağıda belirtilmiştir.

Katılımcı şartları

a. Kuruma kayıtlı işsiz olmak

b. 18 yaşını tamamlamış olmak

c. Emekli ve malul aylığı almamak

d. Öğrenci olmamak (açık lise, açık öğretim öğrencileri hariç);

e. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine göre (ADNKS) aynı adreste ikamet eden kişilerden yalnızca biri katılabilir.

f. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine (ADNKS) göre aynı adreste oturanların, programa başvuru yapılan tarih dikkate alınarak ulaşılabilen en yakın döneme ait gelir getirici bir işte çalışma sonucu elde ettikleri toplam kazançlarının asgari ücret tespit komisyonu tarafından belirlenen net asgari ücretin birbuçuk katını (12.760,2 TL ) aşması halinde söz konusu adreste oturan kişiler TYP’ye katılamaz.

g. TYP ilanında belirtilen şartları taşımayan ya da TYP’nin aksamasına ve başarısız olmasına sebep olabilecek olan başvurular geçersiz sayılır. Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olan kişiler TYP’ye katılamaz. Güvenlik sorgusu sonucu olumsuz çıkanlar programa başlamış olsalar dahi çıkarılırlar.

h. Katılımcılar, % 100 noter kurası ile belirlenecektir.

i. Noter Tarihi: 01 Mart 2023

Başvurular İŞKUR İl Müdürlüğü, İŞKUR e-şube, e-Devlet ve ALO-170 iletişim hattı üzerinden alınacaktır.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Programı 03 Mart 2023 tarihinde başlayacak, 31 Ağustos 2023 tarihinde sona erecektir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur."