Bingöl 2024 Yılı 1. Dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Yardımcısı ve Vali Vekili Muhammed Deniz Kılınç başkanlığında gerçekleştirildi.
Bingöl Valiliği Konferans Salonunda gerçekleşen yılın ilk koordinasyon toplantısında; yatırımcı kamu kurum ve kuruluşlarının ilimizde 2023 yılında gerçekleştirdikleri projelerin kısa bir değerlendirmesi, projelerin uygulanmasında birimler arası eşgüdüm gerektirebilecek hususlar hakkında istişarede bulunulması ve Koordinasyon Kurulunun karar almasını gerektirecek konularda kurul kararı alınması teklifleri görüşüldü.

Vali Vekili Muhammed Deniz Kılınç, kurul üyelerini selamlayarak başladığı açılış konuşmasında, şunları söyledi:
"2024 yılı I. toplantı döneminde; yatırımcı kamu kurum ve kuruluşlarının ilimizde 2023 yılında gerçekleştirdikleri projelerin kısa bir değerlendirmesi, projelerin uygulanmasında birimler arası eşgüdüm gerektirebilecek hususlarda istişarede bulunulması ve Koordinasyon Kurulunun karar almasını gerektirecek konularda kurul kararı alınması teklifleri görüşülecektir. 
2023 yılında; toplam 318 proje üzerinde çalışılmış ve bu projelerin 197’si tamamlanmıştır. Diğer 121 projeden 78 proje devam etmekte, 20 proje ihale aşamasında, 7 proje tasfiye edilmiş olup 16 projeye ise çeşitli sebeplerle başlanılamamıştır. İlimiz yatırım projelerine ilişkin çalışmalar, 30 Genel ve Özel Bütçeli Kuruluş tarafından yürütülmektedir.
Yatırımcı kuruluşlar tarafından yürütülen projelerin toplam değeri; 25 milyar 424 milyon 464 bin 167 ₺’dir. 2023 yılı yatırım programında yer alan projelere ayrılan ödenek miktarı 5 milyar 709 milyon 784 bin 533 ₺ olup, 2023 yılı harcaması 5 milyar 96 milyon 715 bin 110 ₺ ve önceki yıllar harcaması 8 milyar 953 milyon 580 bin 28 ₺ olmak üzere toplamda 14 milyar 50 milyon 295 bin 138 ₺ harcama yapılmıştır. Nakdi gerçekleşme oranı % 55’dir.”
Toplantı, yatırımcı kurum ve kuruluşların bölge müdürlerince sorumlu oldukları alanlarda takip ettikleri yatırımlar ile iş ve işlemler hakkındaki sunumlarının ardından koordinasyonu gerektiren konuların  görüşülmesi ile sona erdi.