“SAR Görüntülerinden Gemi Tespiti İçin Diferansiyel Hesaplamalar ve Derin Öğrenme Temelli Yaklaşımlar Geliştirilmesi Projesi", TÜBİTAK 1001 Projeleri kapsamında
destek almaya hak kazandı. Proje, Bingöl Üniversitesi ile İnönü Üniversitesi öğretim elemanları tarafından ortak yürütülecek.

Bingöl Üniversitesi öğretim elemanlarından Teknik Bilimler MYO Harita ve Kadastro Programı öğretim elemanı Doç. Dr. Mustafa Altın ile Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğretim elemanı Dr. Öğr. Üyesi Mücahit Çalışan’ın İnönü Üniversitesi öğretim elemanlarından Doç. Dr. Kazım Hanbay ile ortaklaşa hazırladıkları “SAR Görüntülerinden Gemi Tespiti İçin Diferansiyel Hesaplamalar ve Derin Öğrenme Temelli Yaklaşımlar Geliştirilmesi” başlıklı proje, TUBİTAK 1001 projeleri kapsamında destek almaya hak kazandı.

Projede İHA ve SİHA’larda da kullanılan ‘Sentetik Açıklıklı Radar (SAR)’ sisteminden alınan görüntüler ile deniz yüzeyi taranarak farklı tür ve boyutlardaki sivil/askeri gemileri tespit edip sınıflandıracak yapay zekâ temelli bir gemi tespit sistemi geliştirilmesi amaçlanıyor. SAR sistemleri, tüm hava şartlarında ve tam gün boyunca çalışabilme yetenekleri sayesinde günümüzde özellikle askeri sistemlerde yoğun şekilde kullanılıyor. Ülkemizde yerli imkânlar ile üretilen Aselsan’ın SARPER ve METEKSAN’ın MİLSAR radarlarının kullanıldığı hava araçlarının gerçek zamanlı nesne tanıma yeteneklerine de katkı sunulması amaçlanan proje ile savunma sanayisindeki yerlileşme çalışmalarına katkı sunulması hedefleniyor.

Proje ekibinin SAR görüntüsü temelli hedef/nesne tespitinde üniversite-savunma sanayi işbirliği projelerine yönelmeleri ve katkı sunmaları amaçlanırken bununla birlikte projenin diğer bir önemli hedefi ise ülkemizin Ege ve Akdeniz sahillerinin SAR görüntülerinde gemi ve liman bölgelerinin karakteristiklerini görüntü işleme yöntemleri ile incelemek, analiz etmek ve kapsamlı bir görüntü veri tabanı oluşturmak olarak ön plana çıkıyor.

Projede, Doç. Dr. Mustafa Altın, Hessian matrisi ve özdeğer/özvektör kavramları ile gemi tanımlamada kullanılacak olan diferansiyel metotlarının geliştirilmesi iş paketinden sorumlu araştırmacı olarak görev yaparken Dr. Öğr. Üyesi Mücahit Çalışan ise projede görüntülerden özellik çıkarma algoritmalarının geliştirilmesi ve derin öğrenme yöntemlerinin uygulanması iş paketlerinden sorumlu araştırmacı olarak görev yapacak. İnönü Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kazım Hanbay ise projede yürütücü olarak yer alıyor.