GÜNCEL
Giriş Tarihi : 13-01-2022 22:25   Güncelleme : 13-01-2022 22:35

'Bingöl enerjide kendi kendine yetebilir'

Enerji politikaları üzerine bilimsel çalışmalar yürüten Dr. Emrah Akyüz, Bingöl’ün yenilenebilir enerji kaynakları açısından zengin potansiyele sahip olduğunu belirtti.

'Bingöl enerjide kendi kendine yetebilir'

Türkiye’nin ekonomisinde en önemli giderlerden bir tanesi enerji ithalatından kaynaklanmaktadır. Ülkemizde kullanılan enerjinin yaklaşık %70’i Rusya, İran Irak ve Azerbaycan gibi ülkelerden satın alınıyor. Bu enerji ithalatının ülke ekonomisine maliyeti 30 milyar dolardan daha fazla. Enerji politikaları üzerine bilimsel çalışmalar yürüten Dr. Emrah Akyüz, Bingöl’ün yenilenebilir enerji kaynakları açısından zengin potansiyele sahip olduğunu belirtti. Dr. Akyüz, enerji yatırımlarının rasyonel bir şekilde yapılması durumunda Bingöl’ün yerli kaynaklar ile enerji ihtiyacını karşılayabileceğini vurguladı.
 
“Enerji En Önemli İhtiyaç Maddelerinden Bir Tanesidir”

Modern dönem insanının en önemli ihtiyaç maddelerinden bir tanesi enerjidir. Enerji, gündelik yaşantımızın her aşamasında tüketilmektedir. Evlerimizde her gün kullandığımız televizyon, bilgisayar, buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi ve ütü gibi teknolojik cihazlar enerji ile üretilmekte ve çalışmaktadır. Sosyal hayatımızda kullandığımız bireysel ve toplu taşıma araçları da enerji ile çalışmaktadır. Ayrıca, sanayi tesislerinde, sosyal donatı alanlarında, hizmet sektöründe ve tarımsal faaliyetlerde kullanılan tüm teknolojik cihazlar enerji ile çalışmaktadır. Kısacası, enerji olmadan insanların yaşamlarını müreffeh bir şekilde sürdürebilmesi mümkün değildir. Bu nedenle enerjiye erişim temel bir insan hakkıdır.

“Türkiye Enerji İthal Eden Bir Ülke”

 Türkiye, nüfusu artan ve ekonomisi büyüyen bir ülkedir. Buna paralel olarak da enerjiye duyulan ihtiyaç da artmaktadır. Fakat Türkiye, en yaygın kullanılan enerji kaynakları olan kömür, doğal gaz ve petrol açısından zengin bir coğrafyaya sahip değildir. Bunun bir sonucu olarak Türkiye’de tüketilen enerjinin yaklaşık olarak %70’lik kısmı dışardan alınmakta, yani ithal edilmektedir. Bu enerji ithalatının maliyeti ise 30 milyar dolar civarındadır. Enerji ithalatının neden olduğu ekonomik maliyetin kaldırılması için yerli kaynakların kullanılmasına ihtiyaç vardır. Bu kaynakların başında yenilenebilir enerji kaynakları gelmektedir. Türkiye, yenilenebilir enerji kaynakları açısından zengin bir coğrafyaya sahiptir.

“Bingöl, Zengin Rüzgar ve Güneş Enerjisi Potansiyeline Sahip”

Dört mevsimi yaşayan ender ülkelerden bir tanesi olan Türkiye’nin yenilenebilir enerji kaynakları potansiyeli bölgeden bölgeye farklık göstermektedir. Doğu Anadolu Bölgesinde yer alan Bingöl, güneş ve rüzgâr enerjisi açısından verimli bir coğrafyada bulunmaktadır. Bingöl’ün yıllık güneşlenme süresi 2700 saat civarındadır. Bingöl’den yıllık metrekare başına yaklaşık 1.500 kilovatsaat enerji potansiyeli bulunmaktadır. Bingöl, rüzgâr enerji açısından da zengin bir coğrafyada bulunmaktadır. Çünkü Bingöl ili rüzgâr hızı potansiyeli aylara göre ortalama 1.07 m/s ve 1.99 m/s arasında değişmektedir.

“Bingöl Yenilenebilir Enerji Kaynakları İle Enerji İhtiyacını Karşılayabilir”

Bingöl enerjide kendi kendine yeten bir kent olabilmesi için yenilenebilir enerji kaynaklarına öncelik vermesi gerekmektedir. Bunun için ise atılması gereken adımlar şu şekilde sıralanabilir; (1) yenilenebilir enerji kaynakları ve önemi hakkında toplumsal bilincin arttırılmalı, (2) tüm kamu kurumlarının örnek teşkil etmesi açısından enerji ihtiyacını %100 yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılayacak yatırımları hayata geçirilmeli, (3) kamuya ait kullanılmayan tüm kamu arazileri yenilenebilir enerji kaynakları yatırımı yapmak isteyenlere yap-işlet-devret modeli ile belli bir süre için hibe edilmeli, (4) yenilenebilir enerji yatırımı yapacak girişimcilere teşvikler sunulmalıdır, (5) bölgenin yenilenebilir enerji kaynakları potansiyeli ve yatırım imkanları ile ilgili bilgi ofisleri kurulmalıdır.

AdminAdmin