Türkiye Ekonomi Koordinasyon Kurulu 6. toplantısı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında yapıldı.

Beştepe'de gerçekleştirilen toplantının ardından sosyal medya hesabında paylaşımda bulunan Yılmaz, "Ekonomi politikalarımızın etkin bir koordinasyon içerisinde uygulanmasını sağlamak amacıyla oluşturduğumuz Ekonomi Koordinasyon Kurulu'muzun (EKK) 2023 yılı altıncı toplantısını gerçekleştirdik." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, toplantıyla ilgili şunları paylaştı:

"Kasım ayı başında beş yıllık kalkınma hedeflerimizi ortaya koyan ve 2053 yılı perspektifi ile hazırlanan uzun vadeli kalkınma stratejimize yön verecek olan On İkinci Kalkınma Planı'mızı yayımladık. Bu kapsamda, ülkemizin dünya ticaretindeki ve küresel değer zincirindeki yerinin güçlendiği, reel sektöre yönelik hedefe odaklı ve kaliteli finansman imkânlarının sağlandığı, yeşil ve dijital dönüşümü odağına alan ve nitelikli beşeri sermayeyle azami istihdam oluşturan istikrarlı bir büyüme modeli uygulamayı hedefliyoruz.

Bu hedefler doğrultusunda gerçekleştirdiğimiz bugünkü toplantımızda; 

· On İkinci Kalkınma Planı hedeflerine ulaşmak amacıyla önümüzdeki dönemde hayata geçirilecek politika, tedbir ve faaliyetlere yönelik izleme ve değerlendirme sürecini ele aldık. 
Buna göre, Strateji ve Bütçe Başkanlığı’mızca hazırlanacak olan üç aylık izleme raporlarını EKK'da düzenli olarak değerlendireceğiz.

· Son dönem ihracat görünümü ile dezenflasyon sürecinde yatırım, üretim ve ihracatı destekleyecek, ihracatçı firmalarımızın rekabet gücünü artıracak ve finansmana erişimini kolaylaştıracak tedbirleri görüştük. 
Eximbank ve İhracatı Geliştirme (İGE) A.Ş. finansman destekleri başta olmak üzere bankacılık sistemimiz genelinde ihracat finansmanı imkânlarının artırılmasını değerlendirdik. 

· Eğitim-istihdam-üretim ilişkisini güçlendirmek ve işgücü piyasasının ihtiyaç duyduğu nitelikli istihdamı sağlamak amacıyla meslekî ve teknik eğitimin güçlendirilmesine yönelik yürütülen çalışmaları ve yeni yaklaşımları değerlendirdik. Meslekî eğitim ve işgücü piyasasına ilişkin ilgili diğer paydaşların da yer aldığı daha kapsamlı bir çalışmanın yapılması yönünde görüş birliğine vardık.

Toplantıya katılan ve katkı sunan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum."