AK Parti Bingöl Milletvekili Zeki Korkutata, TBMM Meclisi Genel Kurulunda, İyi Parti grup önerisi üzerine AK Parti Grubu adına söz aldı.

Bingöl Milletvekili Korkutata, CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal'ın "Bursa'da 20 bin çiftçi emekli olamıyor" iddiasına meclis kürsüsünden cevap verdi.

Korkutata'nın konuşmasının tam metni şöyle:

"Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri
İyi Parti grup önerisi üzerine AK Parti Grubu adına söz almış bulunmaktayım. Genel Kurulu saygı ile selamlıyorum.
Bursa Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğümüz Sosyal Güvenlik Denetmenlerince 4/B sigortalılarına ilişkin Yenişehir Ziraat Odası oda kayıt incelemelerinde; Üye kayıt defterinin bulunmadığı, yönetim karar defterinin mevcut olduğu ancak karar defterine istisnai bir dönem dışında (1996 yılı) üyeliğe kabule yada üyelikten çıkarılmaya ilişkin karar alınmadığı, bu kararların 2008/11. aydan itibaren alınmaya başlanıldığı, üye kayıt defteri yerine üye aidatı tahakkuk takip ve müfredat adında noter tasdiksiz bir defterin tutulduğu, noter tasdiki olmadan tutulan bu kayıtların tarih sıralı olmadığı tespitleri yapılmaktadır.
Bu durumda oda üyeliğine ilişkin geçerli bir kayıt tespit edilemediği için sigortalı bazında 4/b tescil kaydı, ziraat odası kaydı ile yapılanların hizmetleri geçerli kabul edilmemektedir. Muhtar kaydı ile veya tevkifat ile 4/b tescili yapılan sigortalıların hizmetleri ise iptal edilmemekte, düzenli ödemesi olmasa dahi dayanağı belgeler ile sigortalılıkları 30.04.2015 tarihine kadar getirilmektedir. Bu tarihte 5510 sayılı Kanunun geçici 63. Maddesine göre sigortalılıkları kanun gereği sonlandırılmaktadır. Gerek muhtar kaydı ile gerekse tevkifat ile 4/b tescili yapılanlardan yapılandırma yolu ile hizmet almak isteyenlere 30.04.2015 tarihinden sonrası için geçerli bir ziraat oda kayıtları mevcut olmadığından hizmet verilememektedir.    
Primlerini düzenli ödeyenler için geçici 63. maddeye göre sigortalılığın sonlandırılması söz konusu olmadığından bu durumdaki sigortalılarımız açısından bir mağduriyet söz konusu olmamaktadır. Mağduriyet sadece tevkifat ile hizmet almak isteyenler ve yapılandırma kapsamında geçmiş dönem prim borçlarını yapılandırarak ödemek isteyenler için söz konusudur. 
Konunun Bursa’ya özel durum olmadığı, oda kayıtlarının düzgün tutulmamasına yönelik iddialar ile ilgili sigortalıların başvuruları üzerine ortaya çıktığı anlaşılmıştır. Sosyal Güvenlik Kurumu sorunun çözümüne ilişkin olarak detaylı bir şekilde ele alınabilmesi için Bursa ilinde bulunan ve benzer durumda olan odalar da dahil olmak üzere, sorun olarak gördükleri alanlar ile mağdur olarak nitelendirdikleri kişilerin; ne zaman hangi usulle sigortalı oldukları, hizmete hak kazanıp kazanamadıkları, hususlar araştırılmakta olup  oda temsilcileri ile yapılan görüşmeler ve toplantılarda da  mağdur olduğu belirtilen çiftçilerimiz ile ilgili bilgileri detaylı olarak talep etmiş olup sorunun çözümü noktasında çalışmalar devam etmektedir. 
Değerli Arkadaşlar
Hükümetimiz tarımsal faaliyette bulunan çiftçilerimizin sosyal güvenlik ve emeklilik haklarından yararlanmaları için her zaman gerekli adımları atmıştır. Bu çerçevede;
Basamak sistemini kaldırdık ve çiftçilerimize ödeyeceği prim tutarını seçebilme hakkını sağladık.
Çiftçilerimizin prim ödeme dönemlerinde kolaylık sağlanarak Ocak-Haziran dönemi primlerini Temmuz ayı sonuna, Temmuz-Aralık dönemi primlerini de takip eden yılın Ocak ayı sonuna kadar ödeyebilmeleri imkanı getirildi.
Prim borcu olan ve prim ödemesinde zora düşen çiftlilerimizin borçları yapılandırılmış, yine prim borcu bulunan çiftlilerimizin bu borçları silinerek sigortalılıklarının durdurulması sağlanarak istedikleri zaman bu durdurulan sigortalılık sürelerini canlandırma imkanı verdik.
Çiftçilerimizin SGK yönetiminde temsilini sağladık.
Yine primlerini düzenli ödeyen çiftelerimizde prim oranlarında 5 puanlık indirim sağladık.
Her zaman olduğu gibi yasal düzenlemeler çerçevesinde çiftçilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz.
Hepinize saygılar  sunuyorum."