Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu / Yönetim ve Organizasyon Bölümü Doç. Dr. Emrah Akyüz’ün "Urban Social Movements in Turkey" başlıklı araştırma kitabı hem ABD’de hem de İngiltere’de yayımlandı.

Sosyal bilimler alanında ABD’nin en prestijli yayınevlerinden bir tanesi olan Academica Press tarafından yayımlanan bu bilimsel eserde, Türkiye'deki kentlerde son 50 yılda gerçekleşen toplumsal gösterilerde yaşanan değişim farklı boyutları ile analiz edilmektedir.

Bu bilimsel çalışmanın ortaya koyduğu verilere göre Türkiye’de 1980’li ve 1990’lı yıllarda toplumsal gösteriler ekonomik ve siyasi nedenlerle gerçekleşirken, 2000’li yıllardan sonra ortaya çıkan toplumsal gösterileri tetikleyen temel faktör çevre sorunları ve kentsel problemlerdir.

Çevre bilimi ve enerji politikaları alanında yaptığı bilimsel çalışmalarıyla tanınan Doç. Dr. Emrah Akyüz'ün literatüre kazandırdığı diğer kitaplar şöyle:

(1) Nuclear Power and Human Rights in Japan: The Fallout of Fukushima.
(2) Nuclear Energy: Perception or Reality?
(3) Çevre Biliminin ABC'si: Yeni Başlayanlar İçin Çevre Sorunları ve Politikaları.
(4) Çevre ve İnsan Hakları: Türkiye Üzerine Bir Araştırma.
(5) Çevre Sorunlarında Bilinmeyen 100 Bilimsel Gerçek.
(6) Farklı Boyutlarıyla Kent ve Kentleşme (ed.)
(7) Çevresel Adalet (ed.)
(8) Çevre Etiği ve Spinoza (ed.)
(9) İklim Krizi ve Enerji (ed.)
(10) Dünyayı Kurtar: Temiz Çevrenin Bilimsel Sırları
(11) Akademik Kariyerin DNA’sı