Bingöl İl Koordinasyon Kurulu 2023 Yılı II. Dönem Toplantısı Vali Vekili Abdullah Özübek başkanlığında yapıldı.

Bingöl Valiliği Konferans Salonu'nda gerçekleşen yılın II. toplantısında, yatırımcı kamu kurum ve kuruluşlarının Bingöl 2023 yılında gerçekleştirdikleri projelerin kısa bir değerlendirmesi, projelerin uygulanmasında birimler arası eşgüdüm gerektirebilecek hususlarda istişarede bulunulması ve Koordinasyon Kurulunun karar almasını gerektirecek konularda kurul kararı alınması teklifleri görüşüldü.

Vali Vekili Özübek, toplantının açılışnda yaptığı konuşmada, şunları söyledi:

"2023 yılında; toplam 174 proje üzerinde çalışılmış ve bu projelerin 9’u tamamlanmıştır. Diğer 165 projeden 128 proje devam etmekte, 23 proje ihale aşamasında olup 14 projeye ise çeşitli sebeplerle başlanılamamıştır. İlimiz yatırım projelerine ilişkin çalışmalar, 30 Genel ve Özel Bütçeli Kuruluş tarafından yürütülmektedir.

Yatırımcı kuruluşlar tarafından yürütülen projelerin toplam değeri; 20 milyar 903 milyon 708 bin 678 ₺’dir.

2023 yılı yatırım programında yer alan projelere ayrılan ödenek miktarı (ek ödenek dâhil) 1 milyar 778 milyon 688 bin 038 ₺ olup 2023 yılı harcaması 259 milyon 803 bin 561 ₺ ve önceki yıllar harcaması 8 milyar 364 milyon 654 bin 176 ₺ olmak üzere toplamda 8 milyar 624 milyon 457 bin 737 ₺ harcama yapılmıştır. Nakdi gerçekleşme oranı yüzde 41’dir."

Yatırımcı kurum ve kuruluşların bölge müdürlerince sorumlu oldukları alanlarda takip ettikleri yatırımlar ile iş ve işlemler hakkındaki sunumlarının ardından, koordinasyonu gerektiren konuların görüşülmesi ile toplantı sona erdi.