Söz konusu kitapta, nükleer enerjinin çevre, ekonomi ve toplum açısından avantajlarını ve dezavantajlarını araştırılıyor.

Nükleer enerji hakkında bilinmeyen veya yanlış bilinen gerçeklerin tartışıldığı bu kitapta, insanların nükleer enerjiye karşı tutumlarını belirleyen faktörlerin neler olduğu da inceleniyor.

Yazar Doç. Dr. Emrah Akyüz,  bu bilimsel eserde, 1986 yılında meydana gelen Çernobil Nükleer Santral kazası ile 2011 yılında meydana gelen Fukuşima Nükleer Santral kazası üzerine Ukrayna’da ve Japonya’da yaptığı bilimsel çalışmalardan elde ettiği veriler çerçevesinde, enerji yönetiminin başarılı bir şekilde uygulanabilmesi için atılması gereken adımların neler olduğunu, politika önerileri olarak sunuyor.
Çevre bilimi ve enerji politikaları alanında yaptığı bilimsel çalışmalarıyla tanınan Doç. Akyüz'ün literatüre kazandırdığı diğer kitaplar şöyle:

(1) Nuclear Power and Human Rights in Japan: The Fallout of Fukushima.
(2) Dünyayı Kurtar: Temiz Çevrenin Bilimsel Sırları.
(3) Çevre Biliminin ABC'si: Yeni Başlayanlar İçin Çevre Sorunları ve Politikaları. A
(4) Çevre ve İnsan Hakları: Türkiye Üzerine Bir Araştırma.
(5) Çevre Sorunlarında Bilinmeyen 100 Bilimsel Gerçek.
(6) Farklı Boyutlarıyla Kent ve Kentleşme (ed.)
(7) Çevresel Adalet (ed.)
(8) Çevre Etiği ve Spinoza (ed.)
(9) iklim Krizi ve Enerji (ed.)