“Çiftlikten Sofralara” entegre iş modeli ile faaliyet gösteren Sütaş, çalışmalarının “birey, toplum, çevre” etki alanlarındaki sonuçlarına ve 2025 hedeflerine yer verdiği 2020 Sürdürülebilirlik Raporu'nu kamuoyu ile paylaştı. Sütaş, bitkisel üretimden başlayarak gübre ve enerji üretimine kadar uzanan entegre iş modeli ile ürünlerinin doğallığını, lezzetini ve besin değerlerini güvence altına alıyor. Bu model ile hayata geçen entegre tesisleri, kendi bölgelerinde yarattıkları ekonomik ve sosyal etkilerle bölgelerinin kalkınmasına önemli katkılarda bulunuyor. Kullandığı doğal kaynakların geri kazanılmasını amaçlayan Sütaş;  enerji ihtiyacını, çiftliklerinin gübreleri ve organik atıklarından ürettiği yenilenebilir enerji ile karşılıyor. Ürettiği organik ve organomineral gübreler ile onarıcı tarım çalışmalarına katkıda bulunuyor. Sütaş, gıda zincirinin bütününde sürdürülebilirliğin sağlanmasını öngören “Avrupa Birliği Yeşil Mutabakat – Çiftlikten Çatala” stratejisinin Türkiye’deki en güçlü örneğini oluşturuyor.

Sütaş Sürdürülebilirlik Komitesi Başkanı Duygu Yılmaz, “Sütaş olarak doğal kaynakların hızla tükenmesi ve kirlenmesi, iklim değişikliği, gıda güvenliği gibi küresel sorunların çözümünün; devletlerin, toplumların, şirketlerin ve bireylerin hep birlikte harekete geçmeleri ile mümkün olduğunu düşünüyoruz. Şirketlerin; sürdürülebilirliği, kurumsal kültürlerinin ve iş yapış biçimlerinin ayrılmaz parçası haline getirerek tüm paydaşlarına yaygınlaştırmalarının önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Bu sorumlulukla sütün iyiliğini ve bereketini yaymak için çalışırken sürdürülebilirliği esas alan “Çiftlikten Sofralara” entegre modelimiz ve temel iş stratejilerimiz ile “bireylerin sağlığı ve mutluluğuna”, “toplumun gelişimi ve refahına”, “çevrenin sürdürülebilirliğine” doğal olarak önemli katkılarda bulunan sonuçlar elde ediyoruz. 2020 sürdürülebilirlik hedeflerimize ilişkin sonuçları ve Sütaş’ın 50. yılı olan 2025 yılı için belirlediğimiz hedefleri kamuoyu ile paylaşmaktan memnuniyet duyuyoruz” diye konuştu.

 Sütaş’ın doğal lezzetlerinin güvencesi, “Çiftlikten Sofralara” iş modeli 

Sütaş; tüketicilerinin yaşam kalitelerini artıran, sağlık ve mutluluk veren, doğal ve lezzetli süt ürünleri sunma misyonuyla çalışıyor. Bu misyonu yerine getirebilmek amacıyla oluşturduğu “Çiftlikten Sofralara” entegre iş modeli ile tüm üretim süreçlerini entegre ediyor, izliyor ve denetliyor. İneklerinin sağlıklı yem bitkileri ve kendi tesislerinde ürettiği doğal yemlerle beslenmesini sağlıyor, böylece sağlıklı ineklerden besin değeri yüksek kaliteli süt elde ederek ürünlerinin güvenilirliğini ve doğallığını güvence altına alıyor. Türkiye’nin dört bir yanında yer alan tesisleriyle ürünlerini hızla, tazeliğini ve doğallığını koruyarak tüketicilerine ulaştırıyor. 

Çiğ süt kalitesi, ürünlerin güvenilirliğinin sağlanması ve verimlilik açısından iyi bakılan, sağlıklı hayvanların kritik önemini vurgulayan Duygu Yılmaz, “Çiftliklerimizde, AB’nin hayvan refahı mevzuatı kapsamında uygulamalarımızı sürdürüyoruz. Tüm çiftliklerimiz “Hastalıktan Ari ve AB Onaylı İşletme Belgesi”ne sahip. 2025 yılına kadar AB'nin Yeşil Mutabakat Çiftlikten Çatala Stratejisi kapsamında yeni düzenlemeleri de yakından takip ederek hayata geçirmeyi taahhüt ediyoruz.”dedi.

Önümüzdeki dönemde yeni ürünler sunmayı planlayan Sütaş, ambalajlarının üzerinde ürünlerinin besin değeri ve güvenilirliğine ilişkin tüketicilerini bilgilendiren ve bilinçlendiren daha fazla içerik paylaşmayı hedefliyor. 

Sütün bereketini yaymak için yatırımlarına devam ediyor

Sütaş’ın “Çiftlikten Sofralara” iş modeli; yarattığı sosyo-ekonomik etkiler ve kapsayıcılığı ile “Bölgesel Kalkınma Modeli” niteliği taşıyor. Sütaş’ın, Karacabey, Aksaray ve Tire’den sonra 4. entegre tesisi olacak Bingöl Entegre Tesisleri yatırımı da hızla ilerliyor. 2020 yılında hazırlanan ve yatırımın Bingöl ve çevresine olan etkilerini geniş bir şekilde inceleyen Bingöl Bölgesel Etki Analizi Raporu’na göre Sütaş’ın faaliyetlerine başlamasıyla birlikte bölgede GSYH’nin %40 artmasının yanı sıra bölgede üretim teknolojisinde değişim, işsizliğin azalması, iş gücü niteliğinde gelişim, hane gelirlerinde artış, dışarıya göçün durması, nitelikli nüfusun geriye dönmesi, gelir dağılımında dengelenme ve sosyal ve kültürel dönüşümün hızlanması gibi bölgeyi önemli ölçüde değiştirecek gelişmeler bekleniyor.

Süt sektörünün gelişimine katkıda bulunuyor

Sütaş, sektörün ihtiyacı olan nitelikli insan gücünün yetiştirilmesini destekleyerek de sektörün gelişimine katkıda bulunuyor. Ülkemizde süt hayvancılığının daha sağlıklı ve verimli yapılabilmesi için Eğitim Merkezlerinde 1998 yılından beri 19.251 üretici, öğrenci ve girişimciye ücretsiz eğitim veren Sütaş, 2025 yılına kadar bu rakamı 23.000’e çıkarmayı hedefliyor.

Üretim tesislerinin enerji ihtiyacının % 84’ünü, atıklarından ürettiği yenilenebilir enerji ile karşılıyor

Entegre tesislerinde yer alan biyogaz tesislerinde çiftliklerinin gübrelerini ve fabrikalarının organik atıklarını işleyerek yenilenebilir enerjiye dönüştürdüklerini belirten Duygu Yılmaz, “Biyogaz tesislerimizde üretilen enerji miktarı, üretim tesislerimizin elektrik ihtiyacının %84’ünü karşılayacak seviyeye ulaştı. 2020 yılında Biyogaz tesislerimizde engellediğimiz sera gazı, operasyonel faaliyetlerimizin yol açtığı sera gazı emisyonundan  %75 daha fazla oldu. Enerji tesislerimizde azaltılan gold standart sertifikalı 41.536 ton karbonun da gönüllü karbon piyasalarına satışını gerçekleştirdik. 2025 yılında elektrik ihtiyacımızın %100’ünü biyogaz tesislerimizde üretmeyi hedefliyoruz. Bu hedefimizi, güneş enerjisi üretimi ile de destekleyeceğiz. Çiftliklerimizin ve üretim tesislerimizin çatılarına koyacağımız güneş enerjisi panelleri ile yenilenebilir enerji üretimimizi 10 MW daha artıracağız. ” diye konuştu. 

Organik ve organomineral gübreler ile toprağı zenginleştiriyor

Biyogaz tesislerinin çıktılarını organik ve organomineral gübre olarak yem bitkileri üretiminde kullanan ve toprağın organik yapısının iyileştirilmesine katkıda bulunan Sütaş, 2025 yılı itibarıyla her yıl 50.000 ton organik maddeyi toprağa kazandırmayı hedefliyor. Toprağın organik madde içeriği açısından zenginleştirilmesinin öneminin her geçen gün daha çok anlaşıldığını belirten Yılmaz, gerçekleştirdikleri organik ve organomineral gübre denemelerinde, muadillerine göre ürün veriminde %15’e, toprağın organik madde içeriğinde %40’a varan artışlar tespit ettiklerini dile getirdi. 

Kullandığı suları geri kazanıyor 

Suyu verimli kullanmanın sorumlulukları olduğu kadar öncelikli konuları arasında da yer aldığını belirten Yılmaz, “Tesislerimizde kullandığımız suyun tamamını arıtıp doğaya geri veriyoruz. 2015 yılında kullanmaya başladığımız damlama sulama sistemini, bitkisel üretim faaliyetlerimizin tamamına yaygınlaştırdık. Bu sayede yaklaşık %25-40 oranında su tasarrufu sağladık. Bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz su verimliliği çalışmalarını genişleterek 2025 yılına kadar fabrikalarımız, çiftliklerimiz ve ofislerimizde su kullanım verimliliğini % 15 artırmayı hedefliyoruz” diye konuştu.