EĞİTİM
Giriş Tarihi : 29-07-2021 17:28   Güncelleme : 29-07-2021 17:28

Bingöl ve Gebze ortaklığının meyveleri

Bingöl Üniversitesi ile Gebze Teknik Üniversitesi arasında yürütülen ortak çalışmalar sürüyor. İki üniversitenin hazırladığı "biyogübre" konulu proje TUBİTAK'tan destek aldı

Bingöl ve Gebze ortaklığının meyveleri

Cumhurbaşkanlığı tarafından finanse edilen ve Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) tarafından organize edilen “Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması” Projesi kapsamında Tarım ve Havza Bazlı Kalkınma alanında Pilot Üniversite seçilen Bingöl Üniversitesi ile aynı proje kapsamında Araştırma Üniversitesi seçilen Gebze Teknik Üniversitesi arasında kurumsal stratejik iş birliği meyvelerini vermeye devam ediyor.

Bu kapsamda, Bingöl Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Veysel Süzerer ile Dr. Öğr. Üyesi Yasin Demir’in araştırmacı olarak yer aldığı ve yürütücülüğünü Gebze Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yelda Özden Çiftçi’nin gerçekleştirileceği, Gebze Teknik Üniversitesi, Bingöl Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi ve HEKTAŞ A.Ş. birlikteliğinde Üniversite-Üniversite ve Üniversite-Sanayi İşbirliğinde yürütülecek "Buğdaya Özgü Mikrobiyal Konsorsiyumun Kurulması ve Konsorsiyumun Polihipe Polimerine Immobilizasyonu Yoluyla Yeni Biyogübre Formülasyonunun Tasarımı" başlıklı proje TÜBİTAK’dan destek aldı.

Projede ile, ülkemiz için en önemli tahıl ürünü olan buğday üretiminde kullanılan ve çoğunlukla ithal edilen kimyasal gübreler yerine, buğdaya özgün görece kontrollü salınım yapan mikrobiyal gübre formülünün geliştirilerek bir prototip ürün ortaya çıkartılması ve buğdayın üretim maliyetinin görece azaltılması amaçlanıyor.

AdminAdmin