Bingöl'de Jeotermal Kaynaklarının Değerlendirilmesi toplantısı düzenlendi.

Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta Başkanlığında Valilik Toplantı Salonunda gerçekleşen toplantıya, Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan, Bingöl Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Çiftçi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Alper Baba, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü uzmanlarının yanı sıra paydaş kurum ve Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Bingöl Jeotermal Kaynaklarının etraflıca ele alınıp değerlendirildiği toplantıda Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü uzmanları ile Prof. Dr. Alper Baba birer sunum yaptılar. Sunumlarda; ülkemizin Jeotermal Kaynakları haritası, Jeotermal Kaynakların önemi, çıkarılması, ekonomiye katkıları ve kullanım alanlarına yönelik katılımcılara bilgi paylaşıldı.

Toplantıda “Jeotermal Kaynakların Önemi ve Bölgesel Kalkınmadaki Yeri” konulu sunum yapan Prof. Baba, Türkiye’nin Jeotermal alanda çok zengin kaynaklara sahip olduğunu belirterek, dünyada ve Türkiye’de jeotermal enerjinin önemi ve kullanım alanlarına ilişkin bilgi paylaşımında bulundu.

Gün geçtikçe jeotermal kaynaklarının önem kazandığını ifade eden Prof. Baba, “Gelecek projeleri olan ülkeler yenilenebilir enerji kaynakları üzerinde büyük yatırımlar yapmakta. Türkiye şu an jeotermal alanda yenilenebilir enerji kullanımı için güzel projelere imza atmakta. Ülkelerin fosil yakıt ve nükleer enerji üretimini bırakarak yenilenebilir enerjiye geçmesi büyük bir atılımdır.” diye konuştu.

Bingöl’ün jeotermal kaynakları konusuna da değien Prof. Baba, Bingöl’ün  jeotermal kuyu bakımından zengin bir konumda olduğunu belirterek, Bingöl  bölgesinde seracılık, termal turizm, ısıtma ve soğutma yapılabileceğini ifade etti.

Vali Ahmet Hamdi Usta da, yaptığı değerlendirme konuşmasında, jeotermal kaynaklar açısından Bingöl'ün son derece zengin bir coğrafyaya sahip olduğunu söyledi.

Bingöl'ün jeotermal potansiyelinin güçlü projelerle etkin bir şekilde kullanılması, turizm ve ekonomi açısından daha aktif ve katma değer sağlayan birer parametreye dönüştürülmesi gerektiğini anlatan Vali Usta, şöyle devam etti:

"Bu amaçla  Balçova- İzmir Jeotermalde birlikte çalıştığımız bu konuların uzmanı İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektör Yardımcısı Sayın Prof. Dr. Alper Baba ve  MTA Genel Müdürlüğü Enerji Hammadde Etüt ve Arama Daire Başkanı Ejder Yapıcı, MTA Jeotermal Enerji ve Hidrojeoloji Koordinatörü Lütfi Taşkıran'ı Bingöl'e davet ettim. Değerlendirme toplantısına katkıları için değerli hocamız Prof. Dr. Alper Baba’ya ve uzman arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Vali yardımcılarımız, Belediye Başkanımız, Rektör Yardımcımız,Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımız ile paydaş kamu kurum ve kuruluş yetkililerinin de  katıldığı toplantıda Bingöl'deki jeotermal kaynakların potansiyeli, değerlendirilmesi gereken alanlar ile bu kaynakların ekonomiye kazandırılması konusunda Hocamız ve MTA yetkililerinden detaylı bilgiler  aldık. Kendilerine teşekkür ediyorum. Veriler ve öneriler doğrultusunda çalışacağız. Bugün temiz enerji kaynaklarının dünya literatüründeki yeri herkesçe malum. Herkesin hassasiyet gösterdiği şey temiz enerji kaynaklarıdır. Bizler de Bingöl olarak, bölgede kaynaklarımızı en verimli şekilde kullanmayı planlıyoruz. Bu konuda kamu, özel sektör ve Sivil Toplum Kuruluşları el birliği ile bu yönde durmaksızın çalışmaya devam edeceğiz."