Bingöl Üniversitesince 2016'dan itibaren yürütülen “Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması” programı kapsamında, “Tarım ve Havza Bazlı Kalkınma” alanında önemli çalışmalara imza atmaya devam ediliyor.

Özellikle arı ve arı ürünleri alanında yoğun taleplerin karşılanabilmesi amacıyla kurulan Bingöl Üniversitesi Arı ve Doğal Ürünler Ar-Ge ve Ür-Ge Uygulama ve Araştırma Merkezi, 19 Ekim 2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelikle resmi olarak faaliyete geçti. Merkez, donanımsal altyapısını sürekli güçlendirerek, bal analizleri başta olmak üzere pek çok arıcılık faaliyetinde uluslararası geçerliliğe sahip akredite hizmet sunmayı amaçlıyor.

Arı ve Doğal Ürünler Merkezimizden Bal Analizinde 4 Kapsamda Akreditasyon Başarısı

İlk aşamada Fırat Kalkınma Ajansı üzerinden aldığı teknik destek ile akreditasyon eğitimlerini tamamlayan ve ön koşul şartlarını yerine getiren merkez, 11 Kasım 2020 tarihinde Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK)’na başvuruda bulundu. Yapılan denetimler sonucunda, 21 Mayıs 2023 tarihinde balda dört farklı kapsamda akreditasyon belgesi almaya hak kazandı. Bunlar, balda şeker profili (sakkaroz, fruktoz, glukoz ve maltoz), balda diastaz sayısı, balda prolin ve balda nem analizlerini içeriyor.

“Bölgesel Kalkınmaya Katkıda Bulunmayı Sürdürüyoruz”

Bingöl Üniveritesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Kısa, orta ve uzun vadede hedeflerini adım adım gerçekleştiren üniversitemiz, bu başarıyla birlikte uzun vadede vaat ettiği “Arı ve Arı Ürünleri AR-GE Merkezi Araştırma Laboratuvarının akreditasyonu” hedefine ulaşmış oldu. Üniversitemiz, bölgesel kalkınmaya katkıda bulunmayı sürdürüyor."dedi.

Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK), uygunluk değerlendirme kuruluşlarını akredite etmek, bu kuruluşların ulusal ve uluslararası standartlara uygun faaliyet göstermelerini sağlamak ve düzenledikleri belgelerin ulusal ve uluslararası alanda kabul edilmesini temin etmek amacıyla Kasım 1999'da Ankara'da kurulmuştur. TÜRKAK, Dışişleri Bakanlığı ile ilişkili, özel hukuk hükümlerine tabi, tüzel kişiliğe sahip, kâr amacı gütmeyen, idari ve mali özerkliğe sahip, özel bütçeli bir kamu kurumudur.