Eğitim Uzmanı Dr. Ahmet Alkayış'ın "Felsefe ve İletişim" kitabı uluslararası yayınevi statüsünde olan Paradigma Akademi Yayınları tarafından yayımlandı.

“Felsefe ve İletişim” kitabının yayımlanmasıyla, Türkiye'de felsefe, eğitim ve iletişim kuramları çerçevesinde literatüre özgün bir inceleme ve araştırma kitabı kazandırılmış oldu.

Bu kitapla, akademik alanda uluslararası bilimsel çalışmalarla ön planda olan ve ülkemizde üniversite sınavlarına hazırlık aşamasındaki öğrencilere yönelik çalışmalarıyla bilinen Dr. Alkayış'ın beşinci kitabı oldu.

Yazarın diğer kitapları şöyle:

1-    Psikolojik Açıdan Sınav Kaygısı ve Baş Etmenin Yolları (2019).
2-    Çağdaş Sorunlar Karşısında İnsan ve Eğitim (2020).
3-    Çevre Etiği ve Spinoza (Üç Yazarlı) - (2021).
4-   Eğitim Felsefesi ve Kariyer Planlaması (2022).

Kitabın içeriğinde, felsefe, tarihsel süreç içerisinde değerlendirildiğinde felsefe insan hayatında önemli bir yer tutar. İnsan, biyopsişik özelliği gereği her zaman araştırma ve sorgulama eğilimindedir. İnsan sürekli yeni bilgiler edinme, öğrenme, öğrendiğini başka insanlarla paylaşma eğilimindedir. Bu nedenle insan, sosyal bir varlık olarak birlikte olduğu diğer insanlarla sürekli bir etkileşim ve iletişim hâlindedir. Dolayısıyla insan hem kendi ihtiyaçları hem de doğası gereği çevresindeki insanlarla iletişimde bulunma gayretini sürdürür.

İlkçağdan günümüze kadar felsefe ve iletişim varlığını iç içe sürdürür. İnsanlar; ürettiklerini, bilgi birikimlerini ve deneyimlerini başkalarıyla paylaşarak yaşamını sürdürür. İnsan donanımının bu özelliklerine tarihin hemen hemen her döneminde rastlamak mümkündür. Çünkü felsefe, her geçen gün çağın koşulları bağlamında farklı disiplinlerle ortak çalışmalar yürütür. Diğer disiplinlerle yürütülen bu ortak çalışmalarda, birbirine yakın konular öncelik kazanır. Yapılan çalışmalarda öncelik kazanan konulardan biri de iletişimdir. Temel bir disiplin olan iletişim üzerinde son dönemlerde bilimsel araştırmaların yapıldığı bilinir. Farklı bakış açılarını ileri süren çalışmalardan biri de felsefe ve iletişim arasındaki temel bağlardır. Bu bağlar günümüz dünyasında daha net görülür. Onun için günümüz, iletişim çağı ya da iletişim dünyası olarak nitelendirilir. Dile getirilen bütün bu konulardan yola çıkarak daha önceki dönemlerde olduğu gibi günümüzde de iletişim stratejik bir öneme sahiptir.