Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu / Yönetim ve Organizasyon Bölümü Yerel Yönetimler Programı Öğretim Üyesi Doçent Dr. Emrah Akyüz’ün editörlüğünü yaptığı "İklim Krizi ve Enerji" kitabı yayımlandı.

İklim Krizi ve Enerji başlığını taşıyan kitapta, bir çok üniversiteden akademisyenlerin ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bürokratların bölüm yazarak katkı sağladığı bu kitap, iklim değişikliği ile mücadelede farklı enerji kaynaklarının rolünü ve iklim krizine karşı çözüm önerilerini okuyuculara sunuyor.

İçinde yaşadığımız dönemin en önemli sorunlarından bir tanesi olan iklim değişikliğini önlemede fosil yakıtların, yenilenebilir enerji kaynaklarının ve nükleer enerjinin avantajları ve dezavantajları inceleniyor.

Bu kitapta ayrıca iklim değişikliği ile mücadelede sürdürülebilir enerji politikaları araştırılıyor.

Çevre bilimi ve enerji politikaları alanında yaptığı bilimsel çalışmalarıyla tanınan Doçent Dr. Emrah Akyüz'ün şimdiye kadar yayınlanan diğer kitapları ise şöyle:

(1) Nuclear Power and Human Rights in Japan: The Fallout of Fukushima.
(2) Dünyayı Kurtar: Temiz Çevrenin Bilimsel Sırları.
(3) Çevre Biliminin ABC'si: Yeni Başlayanlar İçin Çevre Sorunları ve Politikaları. A
(4) Çevre ve İnsan Hakları: Türkiye Üzerine Bir Araştırma.
(5) Çevre Sorunlarında Bilinmeyen 100 Bilimsel Gerçek.
(6) Farklı Boyutlarıyla Kent ve Kentleşme (ed.)
(7) Çevresel Adalet (ed.)
(8) Çevre Etiği ve Spinoza (ed.)