GÜNCEL
Giriş Tarihi : 18-11-2021 19:23   Güncelleme : 18-11-2021 19:36

Bingöl'de Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Çalıştayı sona erdi

Bingöl Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Bingöl 2. İl Eylem Planı Hazırlık Çalıştayı" gerçekleştirildi

Bingöl'de Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Çalıştayı sona erdi

Bingöl Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce düzenlenen "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Bingöl 2. İl Eylem Planı Hazırlık Çalıştayı" sona erdi.

Şiddete sıfır tolerans ilkesiyle kadına yönelik her türlü şiddeti önlemek için "4. Ulusal Eylem Planı"nın yerel izdüşümü olarak Bingöl'de “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Bingöl 2. İl Eylem Planı"nın hazırlıklarını yapmak, kadına yönelik şiddetle mücadele ederken Bingöl'de gerçekleştirecek faaliyetleri belirlemek üzere 16-17-18 Kasım 2021 tarihlerinde ‘Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Bingöl 2. İl Eylem Planı Hazırlık Çalıştayı’ düzenlendi.

Bingöl Üniversitesi Konukevi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen çalıştaya, Vali Yardımcısı Fatih Kaya, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Aydın Polat ve kamu kurum temsilcileri ve sivil toplum kuruluşları ile teknik kurul üyeleri katıldı.

İl Müdürü Aydın Polat'ın açılış konuşmasıyla başlayan programda, Vali Yardımcısı Fatih Kaya çalıştayın anlam ve önemine ilişkin konuşması ve Doç. Dr. Mehmet Yazıcı’nın “Toplumda Kadına Yönelik Şiddet” sunumu ile başladı.

Çalıştayda, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde görevli psikologlar tarafından “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele” , “Erken Yaşta ve Zorla Evliliklerle Mücadele ile Toplumsal Cinsiyet Eşitliği”, “4. Ulusal Eylem Planı Tanıtımı” ve “İl Eylem Planı Hazırlık, Uygulama ve İzleme Süreci Tanıtım” sunumları gerçekleştirildi.

Söz konusu oturumlarda şiddetin tanımı, türleri ve yaygınlığı, kadınlar ve çocuklar üzerindeki etkisi, uluslararası ve ulusal mevzuat, şiddet mağdurlarının başvuracağı kurum ve kuruluşlar, erken yaşta ve zorla evliliklerin tanımı, çocuk hakları bağlamında erken yaşta ve zorla evlilikler, cezai yaptırımları, erken yaşta evliliğin nedenleri ve sonuçları, erken yaşta ve zorla evliliklerin önlenmesine ilişkin bir takım öneriler, 4. Ulusal eylem planının hedefleri ve faaliyetleri ile il eylem planı hazırlık-uygulama ve izleme süreçlerinde izlenecek yöntemeler hakkında bilgi verildi.

Çalıştayın ardından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Çalıştayın 2. gününde katılımcılar üç gruba ayrılarak il eylem planında yer alan dört hedef ve ilimizde yapılabilecek faaliyetler müzakere edilmiştir. Bingöl Valiliği tarafından yayınlanan “2020/02 Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Hizmetler” konulu İç Genelge güncellenmiştir. Aynı zamanda üzerinde mutabık kalınan il eylem planı faaliyetleri doğrultusunda “2022 Yılı Faaliyet Planı” da oluşturulmuştur. 
Sonuç olarak; şiddetin önlenmesi kamu kurumları ve kuruluşlarının, yasaların ve toplumun tüm kesimlerinin sorumluluğundadır. Şiddeti önlenme tanımının doğru yapılması, şiddet türleri ve etkilerinin tam anlamıyla anlaşılması, şiddetin sadece fiziksel şiddetten ibaret olmadığının bilinmesi, şiddetin kadınlar ve çocuklar üzerindeki etkisinin göz ardı edilmemesi gerekmektedir. Şiddet mağdurlarına etkin ve hızlı hizmet sunmanın yanında şiddetin henüz gerçekleşmeden önlenmesi en fazla önemsenen konulardan biri olmalıdır. Bu önleyici hizmetlerin başında şiddete yönelik toplumsal ve bireysel farkındalık ile sağlıklı aile dinamiklerinin güçlendirilmesi gelmektedir. 
İlgili bütün kamu kurum ve kuruluşları; her türlü şiddet karşısında yargılamadan, ikincil örselenmenin önüne geçerek hizmet sunmalıdır. Şiddetin bir sevgi dili olmadığı unutulmamalıdır. Kız ve erkek çocuklarını yetiştirirken birini potansiyel suçlu diğerini potansiyel mağdur olarak yetiştirmekten kaçınılmalı ve her iki cinsin de aynı kural ve sorumluluk bilinci ile yetişmesini sağlamalıyız. 

Aile içi şiddete tanıklık eden çocuklar, şiddete maruz kalıp fiziksel/cinsel/psikolojik/ekonomik/sosyal problemlerle baş başa kalan kadınlar, erken yaşta evlendiği için birçok sosyal/psikolojik/tıbbi problem yaşayan kadınlar, sağlıklı olmayan bireylerin yetiştirdiği sağlıksız çocuklar ve şiddetin yaşandığı ailelerde görülen sağlıksız anne-baba figürleri bize göstermektedir ki kadına yönelik şiddet sadece kadınları ilgilendiren bir sorun değildir. Kadına yönelik şiddet, birini kontrol etmek ve istediğini yaptırma aracı olarak şiddetin nesilden nesile aktarılması ve cinsiyet farkı gözetilmeksizin şiddetin hayatın birçok alanında yaygınlaşması demektir.

Hazırlanan “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Bingöl 2. İl Eylem Planı(2022-2025)” ile  “2022 Yılı Faaliyet Planı ve Güncellenmiş Genelge”,  25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nde gerçekleşecek “İl Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Komisyonu”nda onaylanıp kamuoyu ile paylaşılacaktır. Desteklerinden ötürü Bingöl Valiliği ve Bingöl Üniversitesi başta olmak üzere çalıştaya katılıp fikirlerini beyan eden kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerine teşekkür ederiz.
Şiddetin olmadığı, karşılıklı sevgi ve saygının hakim olduğu, sağlıklı aile dinamiklerinin korunduğu, insan haklarının ihlal edilmediği bir dünya dileğiyle kamuoyuna saygıyla arz ederiz."
 

AdminAdmin