Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni düzenlemelerde; şehir ana ulaşım planlarında “enerji verimliliğine” odaklanılırken, şehir ve mahalle merkezlerinde Bölgesel Otopark yapılabilmesinin yolu açıldı. Kent estetiğinde belediyelerin rolünü artıran yeni düzenlemelerde ayrıca imar planlarının işaret dili olan lejantlar daha anlaşılabilir hale getirildi. 

Bingöl Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü İsa Gülgür , Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin, 13 Mart 2022 tarih ve 31777 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini söyledi.   

Yönetmelikle ilgili açıklamada bulunan İl Müdürü Gülgür, yeni düzenlemelerle ilgili şu detayları paylaştı:

Şehir ulaşım ana planlarında enerji verimliliğine öncelik verilecek 

"Ulaşımda enerji verimliliğini artırmak ve iklim değişikliğine olumlu katkı sağlamak amacıyla yönetmeliğe yapılan eklemeler ile şehir ulaşım ana planlarının enerji verimliliği öncelikli olması sağlanarak süreçlerin ‘Ulaşımda Enerji Verimliliğinin Artırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’ hükümlerine atıfta bulunuldu."

Şehir ve mahalle merkezleri tanımlandı, bölgesel otopark imkânı sağlandı 

"Yerleşme bütününe hizmet eden ve “merkezî iş alanı” olarak da tanımlanan şehir ana merkezleri ile mahalle merkezlerinin tanımları 21’inci maddeye eklenen yeni fıkra ile açıklanarak anlaşılabilir hâle getirildi. Eklenen fıkra ile şehir merkezlerinde ve mahalle merkezlerinde plan kararlarıyla Bölgesel Otopark yapılabilmesi imkânı sağlandı."

Kent estetiğine katkı 

"Kent estetiği için Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 30’uncu maddesinin birinci, üçüncü, yedinci ve sekizinci fıkralarında da değişikliğe gidildi.

Kentsel tasarım çalışmalarının yaygınlaşmasını sağlayacak hükümlerin de oluşturulduğu yeni değişiklikler, kent estetiğine katkı sağlaması için belediyelere “kentsel tasarım komisyonu” kurabilme imkânı veriyor. 

Belediyelerin kentsel tasarımı yaygınlaştırabilmesi amacını taşıyan değişiklik, belediyelerce kentlerin yöresel özelliklerine göre kentsel tasarım rehberi hazırlayabilmelerinin de önünü açıyor. 

Yeni düzenlemede; kentsel tasarım yapılarak yaya bölgeleri, meydanlar gibi kamuya açık alanların daha estetik ve insan odaklı olabilmesi yönünde düzenlemeler yapılabileceği vurgulanıyor."

İmar planı gösterimlerinde de düzenleme yapıldı 

"Belediyelerin asli görevlerinden olan imar planlarının kolay ve anlaşılabilir olması için “lejant” olarak adlandırılan imar planlarının gösterimleri, belediyelerin talepleri ve ihtiyaçları doğrultusunda yeniden düzenlendi."

  Yeniden düzenlenen “Ortak Gösterimler”, “Çevre Düzeni Planı Gösterimleri”, “Nazım İmar Planı Gösterimleri”, “Uygulama İmar Planı Gösterimleri” ve “Mekânsal Planlar Detay Katalogları” başlıklarını taşıyan e-dokümanlara “https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/03/20220313-1.htm” adresi üzerinden ulaşılabileceği ifade edildi.