Öz Sağlık-İş Sendikası Bingöl Şube Başkanı Ercan Anacur, sağlık ve sosyal hizmet alanında çalışanların maaş promosyonları konusunda yaşanan belirsizliği dile getirerek, bu konuda ilgili kurum ve bankaları adım atmaya davet etti.

Kamuda çalışan emekçilerin, artan enflasyon ve küresel kriz göz önünde bulundurularak maaş promosyonlarında güncelleme beklediklerini ifade eden Başkan Anacur, yaptığı yazılı açıklamafa, ilgili kurumların insiyatif alması gerektiğini belirtti.

Anacur, açıklamasında, şu görüşlere yer verdi:

"Bilindiği üzere ülkemizde kurumlar ile bankalar arasında promosyon anlaşmaları yapılmaktadır. Sağlık ve Sosyal Hizmet alanında çalışanların da İl Müdürlükleri ile Ziraat Bankası arasında promosyon anlaşmaları yapıldı.
Yapılan bu promosyon anlaşması sonrası ülkemizde ve dünyada pandemi süreci yaşadık. Pandemi süreci ve hemen akabinde oluşan ekonomik sorunlar toplumun tüm kesimlerini etkiledi. Biz Sağlık ve Sosyal Hizmet çalışanları olarak pandemi sürecinin daha rahat atlatılması için verdiğimiz mücadele ve bu mücadele ile birlikte yaşanan küresel sorunlardan en çok etkilenen kurumların başında geldiğimiz hepinizin bildiği bir gerçektir.
Bankalar ile yapılan anlaşmalarının 3 ile 5 yıllık süreci kapsadığı için enflasyon artışı, buna bağlı olarak maaş artışları ya da döviz kurundaki hareketlenmeler ile birlikte güncelliğini yitirdiği inkâr edilemez bir gerçektir.
Öz Sağlık-İş Sendikası Bingöl Şube Başkanlığı olarak soruyoruz.
Bankaların çekici promosyon vaatleri ile müşterilerinin artmasına ve bununla doğru orantılı olarak kâr oranlarının yükselmesine rağmen, kamu çalışanlarının bundan faydalanmaması, promosyon kaybı yaşaması ne kadar adildir? Bir çok ilde promosyonlar güncellenirken, Bingöl’de bu sürecin uzaması ya da başlatılmaması ne tür gerekçelere dayandırılmaktadır? Bankaların maaşlar üzerindeki karı inanılmaz derecede artmışken emekçilerin bu paydan mahrum bırakılmasına neden sessiz kalınmaktadır?
Bu duygu ve düşüncelerle kurumlarımız ile bankalar arasında yapılan sözleşmenin bir an önce revize edilmesini güncel ekonomik şartlar göz önünde bulundurularak biz çalışanların lehine olacak şekilde sonuçlandırılması çok önemli bir adım olacaktır.
Unutulmamalıdır ki; 
Dün yaşanan ve atlattığımıza inandığımız pandemi sürecinin kahramanları olarak promosyon ücretlerinde; Emeğimiz, Alın terimiz ve hakkımız olduğu kanaatindeyiz.
Bu hakkın gasp edilmesine göz yummayacağımız ve takipçisi olacağımız bilinmelidir.”