GÜNCEL
Giriş Tarihi : 27-04-2022 11:51

Kadir Gecesi ne zaman?

Yüce Kitabımız Kur’an’ın indirildiği ve bin aydan daha hayırlı bir gece olduğu müjdelenen Kadir Gecesi bu gece idrak ediliyor. Kadir Gecesi ne zaman? Kadir Gecesi'nin feyzi nedir? Kadir Gecesi Ramazan'ın kaçıncı günü?

Kadir Gecesi ne zaman?

Müslümanlar için11 ayın sultanı olan ramazan" class="taglink" title="Ramazan Haberleri">Ramazan ayına veda edilen şü günlerde, Kadir Gecesi ne zaman ve hangi güne denk geliyor merak konusu oldu. Kadir Gecesi'nin hangi güne denk geldiği net olarak bilinmiyor, ancak islam kaynakları gecenin Ramazan ayında olduğu kesin olarak kabul ediliyor. Bazı kaynaklar bin aydan daha hayırlı atfedilen gecenin Ramazanın son on gününde, tek rakamlı gecelerde aranması gerektiği yönünde. İslam dünyasında genel olarak Ramazan ayının 27. gecesi olarak kabul ediliyor.

DİB Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı Dr. Mehmet Nur Akdoğan'ın "Kadrini Kur'andan alan gece: Kadir Gecesi" başlıklı yazısını sizlerle paylaşıyoruz. Kadir gecemiz kutlu olsun.

Kadir Gecesi; rahmet, mağfiret ve günahlardan arınma mevsimi olan on bir ayın sultanı ramazan ayının kalbi mesabesindedir. Yüce Allah (c.c.), Kadir Gecesi’nde Kur’an’ı Hz. Peygamber’e indirerek, melekleri yeryüzüne göndererek ve o geceyi, içinde Kadir Gecesi bulunmayan bin aydan hayırlı kılarak ona müstesna bir değer vermiştir.

Kadir Gecesi nedir?
Kadir kelimesi sözlükte, “güç, şeref, hüküm, kıymet” anlamlarına gelmektedir. Kadir Gecesi terkibi ise dinî literatürde “Ramazan ayında Kur’an-ı Kerim’in indirilmeye başlandığı gece” manasında kullanılmaktadır.
Zaman ve mekânlar, kendilerinde vuku bulan önemli hadiselerle değer kazanırlar. Kadir Gecesi’nin kıymeti ise Kur’an’dan gelmektedir. Çünkü Yüce Allah’ın insanlara son hitabı ve evrensel mesajı olan Kur’an bu gecede indirilmeye başlanmıştır. Bu gece; kız çocuklarının diri diri toprağa gömüldüğü, taştan, tahtadan ve helvadan yapılmış putların ilah kabul edildiği, zulümatın kol gezdiği ve cahiliye karanlığının çöktüğü diyarların İslam nuruyla tanışmaya, Kur’an’la aydınlanmaya ve Hz. Muhammed’in (s.a.s.) risaletiyle şereflenmeye başladığı gecedir.

Kadir Gecesi, ramazanın hangi gecesidir?
Kadir Gecesi’nin ramazan ayı içerisinde bir gece olduğu kesindir (Bakara, 2/185.), ancak tam olarak ramazanın hangi gecesine rastladığı Kur’an’da bildirilmemektedir. Bununla birlikte çeşitli hadis-i şeriflerde ramazanın son on gecesinde, son on gününün tekli gecelerinde, son yedi gecesinde veya 27. gecelerinde aranması gerektiği ifade edilmiştir.
Ramazan’ın 27. gecesinin Kadir Gecesi olduğu yönünde sahabenin ifadeleri mevcuttur. 
Kadir Gecesi’nin, ramazan ayının hangi günü olduğuna dair kesin bir bilgi bulunmamasının hikmetleri üzerinde duran âlimler, bu konuda farklı görüşler serdetmişlerdir. Bunlardan birine göre Kadir Gecesi’nin bildirilmesi hâlinde Müslümanların sadece o geceyi ihya etmekle yetinme hatasına düşebilecekleri ifade edilmiştir. Hâlbuki kısmî belirsizlik sayesinde müminlerin Kadir Gecesi ümidiyle bütün ramazan gecelerini ibadet şuuru içerisinde geçirmeleri istenmiştir. 
Kadir Gecesi nasıl ihya edilmelidir?
Müminler için en güzel örnek olan Hz. Peygamber (s.a.s.), ramazan ayını, özellikle de Kadir Gecesi’ni de içinde barındıran son on gününü en üst düzeyde ihya çabası içerisindeydi. Bu bağlamda Hz. Aişe (r.a.), “Hz. Peygamber (s.a.s.), ramazanın son on gününde, başka hiçbir zaman yapmadığı kadar (taat ve ibadet konusunda) gayret ederdi.” (İbn Mace, Sıyam, 57.) buyurmaktadır. Aynı şekilde Hz. Peygamber’in (s.a.s.), ramazan ayının son on gününe girildiğinde dünyevî işlerden uzaklaşıp itikâfa çekildiği, geceleri daha çok ibadet ve tefekkürle geçirdiği ve ailesini de bu konuda teşvik ettiği belirtilmektedir. (bkz. Buhârî, “Fazlu leyleti’l-Kadr”, 5; “İ‘tikâf”, 1; Müslim, “İ‘tikâf”, 1-5; Tirmizî, “Savm”, 73.) Dolayısıyla Hz. Peygamber’in (s.a.s.) özellikle itikâf için ramazanın son on gününü tercih etmesi hem Kadir Gecesi’ni yakalamak hem de ramazanın feyzinden azami ölçüde istifade etmek içindir. Öte yandan bir Müslümanın, bu mübarek gecenin kıymetini bildiği gibi onun faziletini aile fertlerine de öğretmesi ve onları bu geceyi ihyaya teşvik etmesi nebevî ahlaka uygun tavırdır.

AdminAdmin