Bingöl Valiliğince alından karar ile kamu kurum ve kuruluşları ile bazı özel işletmelere güvenlik kamerası zorunluluğu geldi.

Valilikten yapılan açıklamada, 22 Nisan 2024 tarih ve 2024/1 karar sayısı ile "Kamu Güvenliğinin Sağlanmasına Yönelik Alınması Gereken Güvenlik Tedbirleri Hakkındaki Karar" yayınladığı bildirildi.

Açıklamada, Kamu Güvenliğinin Sağlanmasına Yönelik Alınması Gereken Güvenlik Tedbirleri Hakkındaki Kararın gerekçesi ise şöyle sıralandı.

"İlimizde suç ve suçlulukla etkin mücadele kapsamında asıl sorumluluk sahibi olan güvenlik kuvvetleri değişen ve daha karmaşık hale gelen suçları öncelikle önlemeye çalışmakta, eğer suç işlenmiş ise suçluların yakalanmasına yönelik çalışmalara hız vermektedir. Bu çerçevede görev anlayışını, eğitimini, yöntemlerini, araç ve gereçlerini çağa ayak uyduracak şekilde yeniden ele almış, güvenlik hizmetlerinin en kısa sürede ve en yüksek hizmet kalitesiyle halka sunulması yaklaşımını benimsemiştir.           

Bu çerçevede, yaya devriyeler ve motorize ekip hizmetlerini arttırmış, personel yapısında uzmanlaşma ve branşlaşmaya ağırlık vermiş, toplum destekli güvenlik hizmeti kapsamında, halkımızın suç ve suçlulukla mücadeleye etkin katılımını sağlamak, kaygılarını azaltmak maksadıyla, halkımızla her ortamda bir araya gelmeye ve güvenlik ihtiyaçları giderilmeye çalışılmıştır.

Ancak, kolluk tarafından alınan bu tedbirlere rağmen, kamu ve özel işletmelerin güvenlik eksikliklerinden dolayı hırsızlık olaylarının meydana geldiği, iş yeri sahipleri ve çalışanları ile ev sakinlerinin üzerinde endişe yarattığı, zor emeklerle kazandıkları ve sahip oldukları birikimlerin suç olgusu içerisindeki kişilerin eline geçmesine ve bu kişilerin haksız kazanç sağlamalarına neden olduğu görülmüştür.

Bu kapsamda, kamu ve özel işletmelerde kollukça tespit edilen güvenlik eksiklikleri giderildiği takdirde, suçla mücadelede başarı seviyesinin artacağı değerlendirilmektedir." denildi.

Kararın amacının, suçların işlenmeden önce önlenmesi, eğer işlenmiş ise suçluların kısa sürede tespit edilmesi ve yakalanması ile toplumsal sorumluluk bilincinin geliştirilmesi maksadıyla toplumun mücadeleye aktif katılımın sağlanması adına kamu/özel işletmelere güvenlik kamerası taktırılmasının sağlanması olduğu ifade edilen açıklamada, kamera takılacak iş yerleri şöyle sıralandı.

"Bu karar Bingöl il genelindeki tüm kamu işyerleri ile banka ve bankamatik, benzin istasyonu, lokanta, alışveriş merkezi (gibi) işyerleri, otogar ve istasyonlar, kuyumcular, döviz büroları, iş hanları, büyük marketler, oteller, sanayi siteleri, internet (salonları) kafeler, özel hastaneler, dershaneler, özel okullar, çay bahçeleri, umuma açık eğlence ve dinlenme yerleri, semt pazarları, araç kiralama şirketleri, oto galericiler, site niteliğinde olan yerleşim yerleri, sebze ve meyve komisyoncuları, para veya değerli evrak dolaşımının olduğu özel kurum ve kuruluşlar; terminal, minibüs ve taksi durakları, metro  istasyonları, eczaneler, özel sağlık kuruluşları, spor tesisleri, dinlenme tesisleri, petrol istasyonları, kahvehane, oyun salonu, bar, birahane, meyhane, içkili restoran ile ruhsatlı umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini kapsar."

Halen faaliyette bulunan işyerlerinden güvenlik kamerası bulunmayanlar, kararın kendilerine tebliğinden itibaren 6 ay içerisinde güvenlik kamerası takmakla yükümlü olduğunun hatırlatıldığı açıklamada, alınan kararlara uymayan özel işletmeler hakkında; Mülki İdare Amirlikleri tarafından 5326 sayılı Kabahatler Kanununda yer alan hükümler doğrultusunda gerekli cezai işlemler yapılacağı kayedildi.

Kararın tam metni linkte

http://www.bingol.gov.tr/kamu-guvenliginin-saglanmasina-yonelik-alinmasi-gereken-guvenlik-tedbirleri-hakkinda-karar